Šablony III.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou personální podporu mateřské škole

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk je zapojena do programu s názvem: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (č. výzvy: 02_02_080).

Název výzvy: Výzva č. 02_02_080 pro Šablony III. – MRR v prioritní ose 3

Název projektu dle MS2014+: Šablony III – MŠ SLUNÍČKO

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017357

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.