Základní informace

Provoz MŠ

 • 6:30 – 16:30
 • Děti se ráno budou scházet vždy ve třídě u Motýlků a to po celý rok.
 • Do 7:00 si vyzvednou děti jejich paní učitelky a odchází společně do svých tříd.
 • Odpoledne od 16:00 do 16:30 se opět děti schází vždy v jedné třídě. Informace, kde jsou Vaše děti, bude na dveřích při vstupu do MŠ.

Odhlašování dětí

 • Odhlásit dítě – můžete v aplikaci Naše MŠ případně telefonicky, nejpozději však do 7:00 toho dne, kdy dítě nebude přítomno.
 • Pokud budete nemocní, lze první den nepřítomnosti vyzvednout oběd v kuchyni MŠ.
 • Po delší nepřítomnosti, se telefonicky nahlaste, že budete opět docházet do MŠ.

Nevoďte dítě do MŠ nemocné (ohleduplnost vůči ostatním dětem).

Každou změnu ve zdravotním stavu dítěte (alergie apod.) neprodleně hlaste učitelce!

Školné

 • Školné ve výši 400,- Kč/měsíc od 1. 9. 2022 zasílejte na účet č. 123 – 3696170297/0100.
 • Od placení školného jsou osvobozeny děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Variabilní symbol dostanete na třídách.
 • Platba by měla být připsána na účtu nejpozději do 15. daného měsíce.

Stravné

 • Stravné činí 43,- Kč/den k 1. 9. 2022
 • Na účtu strávníka musí být vždy taková částka, abychom dítěti mohli objednat stravu, v opačném případě nemůže být dítě do MŠ přijato.
 • Peníze na stravné zasílejte na účet jídelny č. 32035611/0600.
 • Variabilní symbol = rodné číslo strávníka.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.