Základní informace

Provoz MŠ

 • 6:30 – 16:30
 • Děti se ráno budou scházet vždy ve třídě u Motýlků a to po celý rok.
 • Do 7:00 si vyzvednou děti jejich paní učitelky a odchází společně do svých tříd.
 • Odpoledne od 16:00 do 16:30 se opět děti schází vždy v jedné třídě. Informace, kde jsou Vaše děti, bude na dveřích při vstupu do MŠ.

Odhlašování dětí

 • Odhlásit dítě – můžete telefonicky nebo osobně, nejpozději však do 7:00 toho dne, kdy dítě nebude přítomno.
 • Pokud budete nemocní, lze první den nepřítomnosti vyzvednout oběd v kuchyni MŠ.
 • Po delší nepřítomnosti, se telefonicky nahlaste, že budete opět docházet do MŠ.

Nevoďte dítě do MŠ nemocné (ohleduplnost vůči ostatním dětem i k aktuální problematické epidemiologické situaci v ČR).

Každou změnu ve zdravotním stavu dítěte (alergie apod.) neprodleně hlaste učitelce.

Školné

 • Školné ve výši 350,- Kč/měsíc zasílejte na účet č. 123 – 3696170297/0100.
 • Od placení školného jsou osvobozeny děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Variabilní symbol dostanete na třídách.
 • Platba by měla být připsána na účtu nejpozději do 15. daného měsíce.

Stravné

 • Stravné činí 37,- Kč/den.
 • Na účtu strávníka musí být vždy taková částka, abychom dítěti mohli objednat stravu, v opačném případě nemůže být dítě do MŠ přijato.
 • Peníze na stravné zasílejte na účet jídelny č. 32035611/0600.
 • Variabilní symbol = rodné číslo strávníka.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.