Pověřenec GDPR

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk; IČ 75017458 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, e-mail: info@orlicko.cz, ID datové schránky: jwdcq5c.

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je: JUDRr. Jana Hlavsová, tel.: +420724117563, e-mail: hlavsova@orlicko.cz

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.