Myšky

Vítejte u myšek!

V naší třídě si hraje 23 myšiček ve smíšeném věku od 2,5 do 7 let pod vedením paní učitelky Danči, Markétky a asistentky Lenky.

V letošním roce (2022/2023) se řídíme Třídním vzdělávacím programem s názvem „Společně si hrajeme, kamarádi budeme.“ Hrajeme si po celý rok a napomáháme rozvinout všechny oblasti dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu.

Povzbuzujeme děti k poznávání sebe sama, rozvoji citů ve vztahu k sobě i k ostatním (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, spokojenosti). Snažíme se komunikovat s dětmi respektujícím způsobem, budovat u nich zodpovědnost za sebe a své jednání tak, aby si zároveň uvědomovaly, že každý má svoji nepostradatelnou roli (důležitost) v našem kolektivu.

Vytváříme zdravé životné návyky a postoje. Kromě pohybových her a činností, cvičíme jógu, která není zaměřená na výsledek (nesoutěživost), naopak snižuje mentální napětí, harmonizuje psychiku, přispívá k tělesnému zdraví, přináší uvolnění a radost.

Objevujeme svět kolem sebe, milujeme procházky, všímáme si změn a dění v našem okolí, zkoumáme rostliny, drobné živočichy „pod lupou“ a chráníme přírodu.

Vedeme děti k samostatnosti, rozhodnosti, trpělivosti, respektu, zvídavosti a udržujeme lásku a harmonické prostředí naší třídy.

Myší tanec

Měl jsem myšku tanečnici,

tancovala po světnici.

Byla černá i bílá,

každému se líbila.

Když jsem přišel ze dvorečka,

točila se dokolečka.

Dupla tam, dupla sem,

mrskla fouskem pod nosem!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.