Myšky

Naše myší třídička je i sem tam dílnička!

V naší třídě si hraje 24 myšiček ve smíšeném věku od 2 do 6 let pod vedením paní učitelky Danči, Mikuláše a Lenky.

V letošním roce (2021/2022) se řídíme Třídním vzdělávacím programem s názvem „My jsme hravé myšičky.“ Hrajeme si po celý rok a napomáháme rozvinout všechny oblasti dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu.

Povzbuzujeme děti k poznávání sebe sama, rozvoji citů ve vztahu k sobě i k ostatním (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, spokojenosti). Snažíme se komunikovat s dětmi respektujícím způsobem, budovat u nich zodpovědnost za sebe a své jednání tak, aby si zároveň uvědomovaly, že každý má svoji nepostradatelnou roli (důležitost) v našem myším kolektivu.

Vytváříme zdravé životné návyky a postoje. Kromě pohybových her a činností, cvičíme jógu, která není zaměřená na výsledek (nesoutěživost), naopak snižuje mentální napětí, harmonizuje psychiku, přispívá k tělesnému zdraví, přináší uvolnění a radost.

Objevujeme svět kolem sebe, milujeme procházky, všímáme si změn a dění v našem okolí, zkoumáme rostliny, drobné živočichy „pod lupou“ a chráníme přírodu.

Vedeme děti k samostatnosti, rozhodnosti, trpělivosti, respektu, zvídavosti a udržujeme lásku a harmonické prostředí naší třídy.

Myší hymnička

Dobré ráno, krásný den, budeme hodné celý den.

My jsme malé myšičky, bystré jako lištičky.

Jedna myška, druhá, třetí, my jsme parta myších dětí.

Hrajeme si, zpíváme, procházky rády máme.

Jógu si zacvičíme nebo si zatančíme.

Uklízíme, nekřičíme, hlasivky si neničíme.

Velké myšky posloucháme a teď se pozdravíme: „Dobrý den.“

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.