Koťátka

Vítejte u Koťátek!

Ve třídě Koťátek je zapsáno 24 dětí. Rádi si hrajeme, zpíváme, pozorujeme přírodu a tvoříme. Naše paní učitelky Lenka, Evča a asistentka Markét nás pečlivě střeží a nespustí z nás oči.

Ve školním roce 2022/2023 pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu s názvem „Rosteme bohatě jako stromy“.
Po celý rok se snažíme zařazovat takové činnosti a aktivity, které budou pro děti přínosné, poučné, ale také zajímavé a poutavé. Rádi pracujeme s různými výtvarnými technikami, nabízíme dětem dostatečné množství podnětů, při kterých mohou objevovat svět. 
Pokud máme možnost, chodíme rádi do parku a do okolí MŠ, v přírodě je mnoho rozmanitých míst, kam se rádi vracíme. Pobyt venku je pro nás relaxací a odpočinkem – hlavně v parku, kde je hezky po celý rok. Venku dáváme dětem volnost pohybu a možnost co nejvíce se uvolnit a vybít přebytky energie. 
Přestože máme věkově smíšené třídy, snažíme se pracovat tak, abychom rozvíjely každé dítě individuálně a v souladu s jeho možnostmi. Často dělíme děti na skupiny a pracujeme se dvěma a více skupinami.
Rády bychom dětem předaly nejen praktické dovednosti, zkušenosti a vědomosti, ale snažíme se děti vést k tomu, aby přemýšlely o sobě, svém „já“ a o tom, jak nás vnímá okolí. 

Ve třídě se snažíme podporovat pohodovou a přátelskou atmosféru, zároveň však u dětí budujeme zdravou dávku sebedůvěry a sebeprosazování – JSME TÝM!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.