Digitalizace

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou
unií – Next Generation EU,
které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026
z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu
vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými
digitálními technologiemi
. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj
informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D
tiskárny a pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky,
chromebooky apod (https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/).

Naše mateřská škola má v plánu pořídit:

tablety s výukovými softwary

reproduktory

robotické hračky – Botley aj.

program Správa MŠ

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.