Informace k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19

S účinností ode dne 1. 9. 2020 do odvolání se prosím řiďte aktuálně platnými mimořádnými opatřeními.

 • Aktualizujte prosím na třídách veškeré kontakty (i v průběhu roku).
 • Prosíme, aby mělo každé dítě v šatně v sáčku alespoň jednu roušku pro případ potřeby.
 • Nadále platí veškerá zvýšena hygienická a protiepidemická opatření (desinfekce rukou, intenzivní a časté větrání, důkladný úklid všech místností v MŠ…).
 • Do MŠ nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Prosíme zákonné zástupce dětí, aby se v budově MŠ zdržovali co nejkratší možnou dobu a se zakrytím úst a nosu.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Dle doporučení MŠMT je u vstupu do MŠ k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem.
 • V MŠ je zajištěna zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce všech prostor. Po zjištění, že se v dané třídě objevila osoba pozitivně testovaná na Covid-19, je třída zvlášť důkladně dezinfikována.
 • Dělení nebo spojování tříd se provádí pouze v nezbytně nutných případech a v souladu s pravidly KHS a to vzhledem k místním podmínkám (velikost školy, propojené šatny, společná chodba atd.) tak, aby byl zajištěn provoz MŠ. O tomto mimořádném spojování nebo dělení nemá MŠ povinnost rodiče předem informovat a ani to není v našich silách. Informace, kde se dítě nachází je vždy včas vyvěšena na dveřích při vstupu do MŠ.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění.
 • V případě karantény (nebo částečné karantény) jsou rodiče, jejichž děti přišly do styku s osobou pozitivně testovanou na Covid-19 informováni telefonicky přímo námi. Na našich internetových stránkách budou vždy vyvěšené odpovídající informace o dalším postupu.
 • Informace o uzavření (nebo částečném uzavření MŠ) budou vždy vyvěšeny také na vstupních dveřích do budovy a na dveřích při vstupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení, buďme k sobě, prosím, navzájem ohleduplní!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.